Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka!

Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka!

Ryzyko jest wpisane we wszelkie inwestycje na rynku kapitałowym, towarowym, czy też walutowym. Zakup papierów wartościowych jest zawsze związany z ryzykiem inwestycyjnym. W przypadku pewnych instrumentów i strategii inwestowania to ryzyko jest mniejsze, a przy pozostałych może osiągać naprawdę duże rozmiary, oferując przy tym niebywałą stopę zwrotu z inwestycji! W przypadku wielu funduszy inwestycyjnych nie trzeba jednak iść na ustępstwa dotyczące bezpieczeństwa ulokowanego kapitału. Rankingi i porównania poszczególnych form lokowania środków pieniężnych przez fundusze inwestycyjne pokazują często, że pewne instrumenty gwarantują naprawdę bardzo okazałe wyniki, pomimo relatywnie mniejszego ryzyka. Notowania funduszy inwestycyjnych można sprawdzić na: https://www.esaliens.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny

Fundusze wysokiego ryzyka

W przypadku funduszy wysokiego ryzyka, strategia inwestycyjna obejmuje kilka charakterystycznych elementów:

  • Strategie szybkiej sprzedaży
  • Lewarowanie
  • Błyskawiczne transakcje elektroniczne
  • Inwestowanie w zapomniane, lub też niestabilne akcje giełdowe

Przeważnie wejście w rynek inwestycji dużego ryzyka wiąże się z pewnym działaniem spekulacyjnym i wykorzystaniem pewnych zjawisk na rynkach globalnych, do kontrolowanego ustawienia wartości papierów wartościowych na oczekiwanym poziomie. Rynek spekulacyjny z racji na negatywną ocenę moralną nie jest jednak często wykorzystywany przez wiele osób i raczej decydują się na niego ludzie o naprawdę bardzo mocnych nerwach. Na czym opierają się poszczególne strategie inwestycyjne i jakie są przesłanki dla stosowania określonych instrumentów.

W skrócie:

  • Strategie szybkiej sprzedaży opierają się na wykorzystywaniu różnic pomiędzy zmianą notowań a księgowaniem transakcji giełdowych. Możliwa jest sprzedaż jeszcze niezakupionych papierów wartościowych, co pozwala dynamicznie zarabiać na różnicy pomiędzy ceną przed i po obniżce wartości indeksów giełdowych
  • Transakcje elektroniczne opierają się na wykonywaniu bardzo szybkich transakcji elektronicznych kupna i sprzedaży, często o bardzo niskiej wartości. Wraz z jednostkowymi zmianami notowań w czasie rzeczywistym możliwe jest na jednej sesji giełdowej zarobienie pokaźnych środków pieniężnych
  • Lewarowanie to strategia wykorzystywania kapitału zewnętrznego, poprzez użycie dużo mniejszego kapitału własnego. W ten sposób przy relatywnie niskich nakładach i kosztach można obracać znacznymi sumami pieniędzy!

Podobne wpisy:

Możesz dodać odpowiedź.

Dodaj odpowiedź