Posty z tagiem ‘instrumenty pochodne’

Opcje: instrumenty pochodne GWP

intrumenty pochodne gpw

Opcje są jednym z najpowszechniej stosowanych instrumentów pochodnych. Jako że to właśnie inwestycje w instrumenty pochodne w dużym stopniu przyczyniły się do obecnej sytuacji kryzysowej niektórzy inwestorzy są zdania iż warto jest się od takowych instrumentów pochodnych trzymać po prostu z daleka. Jest to rozumowanie dalece błędne. Wszystko zależy przecież od wybranej przez siebie strategii […]